ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินแหลม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
21
22
43
2
ป.1
22
20
42
1
ป.2
16
11
27
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
21
21
42
1
ป.5
20
20
40
1
ป.6
17
7
24
1
รวมประถม
112
97
209
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
119
252
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...