ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดินโส ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
10
27
1
อบ.3
18
13
31
1
รวม อบ.
35
23
58
2
ป.1
16
17
33
1
ป.2
22
12
34
1
ป.3
18
21
39
1
ป.4
19
14
33
1
ป.5
15
30
45
2
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
103
107
210
7
ม.1
34
22
56
2
ม.2
38
27
65
2
ม.3
24
29
53
2
รวมมัธยมต้น
96
78
174
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
208
442
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...