ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
17
15
32
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
67
70
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
88
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...