ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินดาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
7
24
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
19
20
39
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
17
9
26
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
84
65
149
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
79
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...