ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
27
57
2
อบ.3
35
28
63
2
รวม อบ.
65
55
120
4
ป.1
42
44
86
3
ป.2
46
30
76
3
ป.3
36
38
74
3
ป.4
48
41
89
3
ป.5
42
47
89
3
ป.6
34
38
72
2
รวมประถม
248
238
486
17
ม.1
46
40
86
3
ม.2
49
37
86
3
ม.3
33
44
77
2
รวมมัธยมต้น
128
121
249
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
441
414
855
29
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...