ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหินดาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
30
24
54
2
ป.1
18
23
41
2
ป.2
21
16
37
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
29
12
41
1
ป.5
15
15
30
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
110
90
200
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
114
254
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...