ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
23
43
2
อบ.3
22
10
32
1
รวม อบ.
42
33
75
3
ป.1
20
24
44
2
ป.2
31
22
53
2
ป.3
27
30
57
2
ป.4
23
27
50
2
ป.5
19
26
45
2
ป.6
23
16
39
1
รวมประถม
143
145
288
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
185
178
363
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...