ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนามกุย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
16
30
1
อบ.2
16
17
33
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
42
50
92
3
ป.1
22
11
33
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
77
59
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
109
228
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...