ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
19
9
28
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
50
46
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
55
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...