ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังผาตาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
12
16
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
20
21
41
3
ป.1
4
11
15
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
43
39
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
60
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...