ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
17
18
35
3
ป.1
12
8
20
1
ป.2
12
3
15
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
54
32
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
50
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...