ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
2
อบ.3
10
11
21
2
รวม อบ.
28
23
51
4
ป.1
23
16
39
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
23
16
39
2
ป.4
20
16
36
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
20
15
35
1
รวมประถม
124
92
216
9
ม.1
16
13
29
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
40
43
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
158
350
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...