ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประจําไม้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
15
22
37
2
ป.1
4
16
20
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
51
53
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
75
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...