ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
44
35
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
47
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...