ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
23
15
38
1
ป.6
25
15
40
1
รวมประถม
110
81
191
6
ม.1
76
70
146
4
ม.2
66
73
139
4
ม.3
61
57
118
4
รวมมัธยมต้น
203
200
403
12
ม.4
42
61
103
3
ม.5
40
37
77
3
ม.6
32
40
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
114
138
252
9
รวมทั้งหมด
456
440
896
29
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...