ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ป้า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
56
69
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
80
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...