ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุรุสภา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
13
28
1
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
31
38
69
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
77
67
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
105
213
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...