ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
37
33
70
2
อบ.3
31
38
69
2
รวม อบ.
68
71
139
4
ป.1
39
31
70
2
ป.2
31
28
59
2
ป.3
50
39
89
3
ป.4
40
31
71
2
ป.5
31
34
65
2
ป.6
30
42
72
2
รวมประถม
221
205
426
13
ม.1
32
40
72
2
ม.2
34
29
63
2
ม.3
28
32
60
2
รวมมัธยมต้น
94
101
195
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
383
377
760
23
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...