ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
12
23
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
32
38
70
3
ป.1
12
14
26
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
7
19
26
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
62
83
145
6
ม.1
13
13
26
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
26
32
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
153
273
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...