ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
13
18
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
26
33
59
3
ป.1
7
15
22
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
6
14
20
1
ป.5
15
7
22
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
58
64
122
6
ม.1
18
8
26
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
42
34
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
131
257
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...