ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
25
17
42
1
อบ.2
26
21
47
1
อบ.3
27
25
52
2
รวม อบ.
78
63
141
4
ป.1
41
28
69
3
ป.2
40
35
75
3
ป.3
41
33
74
2
ป.4
30
25
55
2
ป.5
24
31
55
2
ป.6
34
19
53
2
รวมประถม
210
171
381
14
ม.1
29
11
40
2
ม.2
23
23
46
2
ม.3
17
22
39
1
รวมมัธยมต้น
69
56
125
5
ม.4
22
11
33
1
ม.5
17
18
35
1
ม.6
11
19
30
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
48
98
3
รวมทั้งหมด
407
338
745
26
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...