ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
14
34
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
32
29
61
2
ป.1
21
18
39
1
ป.2
22
18
40
1
ป.3
17
20
37
1
ป.4
19
16
35
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
17
21
38
1
รวมประถม
115
100
215
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
11
15
26
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
37
41
78
3
ม.4
7
9
16
1
ม.5
10
12
22
1
ม.6
5
6
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
22
27
49
3
รวมทั้งหมด
206
197
403
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...