ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
15
19
34
1
รวม อบ.
23
30
53
2
ป.1
26
16
42
2
ป.2
17
16
33
1
ป.3
12
22
34
1
ป.4
24
17
41
1
ป.5
30
9
39
1
ป.6
24
18
42
1
รวมประถม
133
98
231
7
ม.1
21
16
37
1
ม.2
19
15
34
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
54
44
98
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
172
382
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...