ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
15
15
30
1
อบ.3
16
16
32
1
รวม อบ.
34
39
73
3
ป.1
23
19
42
2
ป.2
11
18
29
1
ป.3
23
18
41
2
ป.4
32
9
41
2
ป.5
23
17
40
2
ป.6
17
18
35
1
รวมประถม
129
99
228
10
ม.1
23
17
40
2
ม.2
17
15
32
1
ม.3
19
12
31
1
รวมมัธยมต้น
59
44
103
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
222
182
404
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...