ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าล้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
3
16
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
25
7
32
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
52
43
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
50
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...