ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
24
41
2
อบ.3
17
20
37
2
รวม อบ.
34
44
78
4
ป.1
27
25
52
2
ป.2
21
12
33
1
ป.3
16
22
38
1
ป.4
20
28
48
2
ป.5
14
23
37
1
ป.6
26
16
42
2
รวมประถม
124
126
250
9
ม.1
20
33
53
2
ม.2
13
14
27
1
ม.3
12
15
27
1
รวมมัธยมต้น
45
62
107
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
232
435
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...