ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
1
9
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
58
53
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
60
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...