ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
12
22
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
31
27
58
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
58
57
115
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
34
18
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
102
225
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...