ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
17
13
30
2
อบ.3
16
15
31
2
รวม อบ.
37
32
69
5
ป.1
17
16
33
2
ป.2
31
15
46
2
ป.3
22
22
44
2
ป.4
18
21
39
2
ป.5
20
21
41
2
ป.6
30
27
57
2
รวมประถม
138
122
260
12
ม.1
20
16
36
1
ม.2
27
25
52
2
ม.3
16
23
39
1
รวมมัธยมต้น
63
64
127
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
238
218
456
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...