ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
14
14
28
2
อบ.3
20
17
37
2
รวม อบ.
40
35
75
5
ป.1
30
16
46
2
ป.2
23
24
47
2
ป.3
19
20
39
2
ป.4
23
23
46
2
ป.5
28
26
54
2
ป.6
22
18
40
2
รวมประถม
145
127
272
12
ม.1
26
24
50
2
ม.2
17
23
40
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
61
62
123
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
246
224
470
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...