ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
17
16
33
1
รวม อบ.
31
24
55
2
ป.1
22
12
34
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
20
15
35
1
ป.4
22
17
39
1
ป.5
14
18
32
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
106
86
192
6
ม.1
23
16
39
1
ม.2
12
20
32
1
ม.3
14
15
29
1
รวมมัธยมต้น
49
51
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
161
347
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...