ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากกิเลน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
10
2
12
1
รวมประถม
45
25
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
34
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...