ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินดาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
3
12
15
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
18
19
37
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
28
29
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
48
94
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...