ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางโทน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
14
4
18
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
31
19
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
23
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...