ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
17
7
24
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
54
49
103
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
17
17
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
73
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...