ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
12
21
1
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
37
38
75
3
ป.1
14
7
21
1
ป.2
15
18
33
1
ป.3
17
14
31
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
89
75
164
6
ม.1
15
18
33
1
ม.2
20
24
44
1
ม.3
26
14
40
1
รวมมัธยมต้น
61
56
117
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
169
356
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...