ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
33
56
2
อบ.3
24
29
53
2
รวม อบ.
47
62
109
4
ป.1
49
32
81
3
ป.2
36
40
76
2
ป.3
40
37
77
2
ป.4
46
48
94
3
ป.5
47
26
73
2
ป.6
44
37
81
2
รวมประถม
262
220
482
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
309
282
591
18
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...