ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุองกะ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
50
48
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
58
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...