ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสารวัตร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
13
20
1
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
30
36
66
3
ป.1
12
14
26
1
ป.2
14
19
33
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
73
79
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
115
218
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...