ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
20
16
36
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
32
35
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
51
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...