ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
22
26
48
3
ป.1
9
14
23
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
54
58
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
84
160
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...