ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
68
70
138
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
33
38
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
118
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...