ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
10
14
1
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
27
24
51
2
รวม อบ.
53
53
106
5
ป.1
21
32
53
2
ป.2
19
26
45
2
ป.3
30
28
58
2
ป.4
15
27
42
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
21
14
35
1
รวมประถม
119
145
264
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
198
370
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...