ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
22
25
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
34
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...