ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหลุงกัง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
50
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...