ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาช้าง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
36
28
64
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
52
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...