ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องแคบ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
15
7
22
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
23
28
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
35
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...