ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
10
14
1
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
16
28
44
3
ป.1
15
8
23
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
70
51
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
79
165
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...