ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้องตี้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
30
32
62
2
อบ.3
41
34
75
3
รวม อบ.
78
74
152
6
ป.1
50
51
101
3
ป.2
56
36
92
3
ป.3
51
42
93
3
ป.4
35
39
74
2
ป.5
35
30
65
2
ป.6
22
32
54
2
รวมประถม
249
230
479
15
ม.1
41
32
73
2
ม.2
31
31
62
2
ม.3
25
46
71
2
รวมมัธยมต้น
97
109
206
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
424
413
837
27
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...