ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
18
8
26
1
รวม อบ.
35
27
62
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
61
58
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
85
181
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...