ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งจอ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
13
18
31
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
22
22
44
6
ม.1
7
11
18
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
21
24
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
64
120
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...