ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
22
21
43
3
ป.1
12
11
23
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
67
142
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...